vyhledávání knihy a časopisy na vyžádání "THAJSKO Vietnam a Laos MAPA" ve městě Praha

0
Mapa Orlických hor - Deštná Šerlich Kunštát R-U

knihy.bazos.cz Praha

Stará mapa Orlických hor vydaná Vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni jako hlavního města Rakousko-Uherské monarchie do které patřily i Čechy. Názvosloví měst a obcí, kopců, vodních toků a lokalit je v německém jazyce jako tehdejšího úředního jazyka Rakousko-Uherska. Detailně vyobrazené tvary kopců s uvedením nadmořských výšek vrcholů dle starého měření jen malinko odlišného od současných hodnot jako např. Velká Deštná 1114m, nyní 1115m.n.m. Mapa zachycuje rozlohy obcí, jaké byly ještě před odsunem Němců z této sudetské oblasti, po jejich odsunu mnohé vesnice se značně zmenšily, či z nich zbyly jen samoty a nebo zanikly úplně. Zmenšení rozloh obcí je viditelný i za hranicemi Čech - Německa, části Pruska v příhraniční části po přidělení území Polsku po 2. světové válce. Z mapy je také patrné zemědělské využití krajiny, dnes již zalesněné. Mapa je ve velice zachovalém stavu.

09.02|05:26

0
Mapa z II vojenského mapování Mělník Boleslav - vzácná

knihy.bazos.cz Praha

Vzácná mapa z 2. vojenského mapování území Rakouské monarchie do které tehdy patřily i Čechy. Druhému vojenskému mapování předcházela astronomická a geodetická měření, z hlediska kartografie jde o značně dokonalejší dílo než v případě mapování Prvního z 18. století. Měřítko mapy je v Rakouských poštovních mílích a nadmořská výška je uvedena ve Vídeňských sázích. Známý pohled z Mělníka na soutok řeky Vltavy s Labem byl odlišný, s původním řečištěm Vltavy a bez plavebního kanálu jak v mapě zakresleno. Detailně vykreslené rokle Kokořínského údolí s pískovcovými útvary. Mladá Boleslav zakreslená před masivní průmyslovou revolucí, kdy byla jen malým městečkem s menší rozlohou. A mnoho dalších dobových zajímavostí. Mapa na svůj věk je v krásném stavu.

09.02|05:26

0
Mapa r1880 Stříbro Úterý Teplá Manětín Touškov

knihy.bazos.cz Praha

Mapa měst a jejich okolí Stříbro, Teplá, Manětín, Úterý, Touškov,... Mapa z počátku třetího plošného mapování Rakousko-Uherské monarchie do které tenkrát patřily i Čechy. Třetí mapování oproti předchozím již dosahuje vysoké přesnosti nákresu terénu a poloh měst, obcí, vodních toků, cest a kopců v mapách. Při třetím mapování vznikly poprvé podrobnější detailně prokreslené mapy tzv. vojenské speciálky v měřítku 1:75000, nabízená mapa je jednou z nich. Použito německé názvosloví měst a obcí jako tehdejšího úředního jazyka Rakousko-Uherska. Mapa zachycuje původní rozlohy měst a obcí před jejich rozšířováním od konce 19. stol., původní cesty apod. Manětínsko je oblíbenou lokalitou pro pozorovatele noční oblohy, jelikož světelné znečištění nebe je jen o trochu vyšší než na Šumavě. V mapě modře zakresleny hranice tehdejších krajských hejtmanství.

09.02|05:26